מה העולם אוכל?

מה העולם אוכל?
הרצאה מרתקת שמראה פנים רבות של השפעת סגנון התזונה המערבי על הסקאלה שבין עולם  עני בתת תזונה ובין עולם עשיר בתת תזונה.