המלצות התזונה החדשות של ה USDA.

הדו"ח המדעי של הועדה המייעצת להנחיות התזונתיות, 2015, USDA

קיימות מזון ובטיחות:

נגישות למזון מזין, בטוח ובכמות מספקת היא אלמנט חיוני של בטחון תזונתי לאוכלוסיית ארה”ב. תזונה בת קיימא מבטיחה גישה למזון לאוכלוסייה ולדורות הבאים.

הממצא המשמעותי בנוגע לתזונה בת קיימא הוא שדיאטה העשירה במזון צמחי כמו ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים וזרעים, ודלה בקלוריות ומזון מן החי, הינה יותר מקדמת בריאות וקשורה להשפעה סביבתית פחותה בהשוואה לדיאטה האמריקאית הנוכחית.

דפוס אכילה זה יכול להתבטא דרך מס’ דפוסי אכילה ביניהם הדיאטה האמריקאית הבריאה, הדיאטה הים תיכונית והדיאטה הצמחונית הבריאה. כל הדיאטות הנ”ל מיישרות קו עם השפעה סביבתית נמוכה יותר ומספקות אפשרויות שהאוכלוסייה האמריקאית יכולה לאמץ.

העדויות הנוכחיות מראות כי לדיאטה האמריקאית, במתכונתה הנוכחית, השפעה סביבתית גדולה יותר מבחינת הגברת פליטות גזי חממה, ניצול קרקע, ניצול מים, וניצול אנרגיה בהשוואה לדפוסי התזונה שצוינו לעיל.

 

מתוך הדו”ח המדעי של הועדה המייעצת להנחיות התזונתיות, 2015, USDA.

לקריאת הדו”ח המלא (באנגלית)