דיון בנושא הנדסה גנטית והערות בעקבות ההרצאות

דיון משתתפי הפורום בנושא הנדסה גנטית - הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא

דיון בנושא הנדסה גנטית והערות בעקבות ההרצאות במפגש.