Land, irrigation water, greenhouse gas, and reactive nitrogen burdens of meat, eggs, and dairy production

השפעות סביבתיות של תעשיית המזון מן החי - הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

מאמר חשוב מאוד על ההשלכות הסביבתיות של תזונה מהחי, פרי שיתוף פעולה של מדענים ממכון ויצמן עם חוקרים אמריקאיים. המסקנה העיקרית היא שצמצום משמעותי של צריכת בשר בקר היא הדרך האפקטיבית ביותר להפחית את המחיר הסביבתי של ייצור מזון מהחי:

לקריאת המאמר